Voorwaarden

Indien je een reservering maakt, betekent dit dat je (naast de ANVR-voorwaarden en de boekingsvoorwaarden van de uitvoerende reisorganisatie) akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van dé VakantieDiscounter. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken.

LET OP! dé VakantieDiscounter gaat er, indien je een verzekering hebt afgesloten, vanuit dat je op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat dé VakantieDiscounter ervan uit dat je de reisinformatie op de website en in de bevestiging hebt gelezen.

Hieronder vind je de belangrijkste punten uit de voorwaarden die dé VakantieDiscounter hanteert.

ANVR Voorwaarden

Lees hier de ANVR voorwaarden

Reserveren

Op het moment dat je alle gegevens hebt doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt dé VakantieDiscounter dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden de boekingsvoorwaarden van de uitvoerende touroperator gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt dé VakantieDiscounter als een definitieve boeking.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Dé VakantieDiscounter (Elmar Reizen BV, K.v.K. 30213095) is aangesloten bij de SGR. Binnen de grenzen van de garantieregeling SGR vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Je kunt de garantieregeling SGR nalezen op de SGR-website

Uiteraard kan de SGR dit enkel doen wanneer er genoeg geld in hun fonds zit. Om deze reden wordt er een kleine SGR-bijdrage gevraagd bovenop de reissom. Deze bijdrage is niet restitueerbaar indien de reisorganisatie of de klant de reis annuleert.

LET OP! Een klein deel van ons aanbod wordt uitgevoerd door Duitse reisorganisaties, deze vallen niet onder de SGR-dekking. In Duitsland geldt dat reisorganisaties verplicht zijn zelf een verzekering voor financieel onvermogen af te sluiten. Deze reizen zijn dus wel gedekt, maar op een andere manier.

Geen afkoelingsperiode

Wij willen je erop wijzen dat boekingen die je via het internet maakt definitief zijn. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’, die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen. Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene Voorwaarden van dé VakantieDiscounter is ingevolge artikel 10 uitgesloten.

Herroeping aanbod vanuit de touroperator

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod én eventuele bevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.

De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden. De reisovereenkomst komt daarmee te vervallen. De reisorganisatie doet dan een nieuw aanbod waarop de reiziger weer ja of nee kan zeggen.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Herroepingsrecht reiziger

In de ANVR voorwaarden staan de volgende voorwaarden opgenomen:

  • Herroepingsrecht reiziger
    Reiziger ( uitsluitend de aanmelder) mag herroepen gedurende 24 uur, tenzij:

    1. De term ‘definitieve boeking’ wordt gebruikt
    2. Boeking binnen 8 weken voor vertrek
    3. Cruisereis

Bij boeking op dé VakantieDiscounter wordt er gevraagd om de volgende bevestiging:

  • Ik ga ermee akkoord dat dit een definitieve boeking is die wordt ingeboekt onder de ANVR reis- en boekingsvoorwaarden, het standaardformulier voor pakketreizen en de algemene pakketvoorwaarden van ‘reisorganisatie’

Hierdoor is het als klant niet mogelijk om een boeking te herroepen.

Reisdocumenten

Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Als je niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dien je altijd bij de ambassade van het land waar je heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig hebt. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde je eigen verantwoordelijkheid. Dé VakantieDiscounter kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Reisduur

Houd er rekening mee dat de reisdagen altijd meetellen bij het bepalen van je reisduur. Bij een 8-daagse reis ben je dus 7 nachten op je bestemming. Het kan voorkomen dat je door ongunstige vluchttijden niet de volledige reisduur op je bestemming bent. Dé VakantieDiscounter kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor ongunstige vluchttijden.

Privacy voorwaarden

Dé VakantieDiscounter respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt en is te vinden in onze uitgebreide Privacy Statement. Meer informatie over de Wet op Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright

Alle publicaties van dé VakantieDiscounter zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van dé VakantieDiscounter.