ONDERZOEK

Op vakantie gaan discussies over seks, romantiek en dagbesteding

Vakantiegangers gaan liever alleen met hun partner op vakantie dan met een groep. Dat wil niet zeggen dat er tussen partners geen discussies zijn op vakantie. Ruim een derde discussieert weleens op vakanties met hun partner. Dat blijkt uit ons recente onderzoek. De grootste discussiepunten zijn de dagbesteding op vakantie, autorijden, geld en seks. 

Op vakantie met zijn tweeën

Van de respondenten geeft 70% aan het leuker te vinden om met zijn tweeën op vakantie te gaan dan met een hele groep. 8% is het hiermee oneens en 22% heeft hier geen mening over. 

Discussies op vakantie

Ruim een derde (36%) geeft aan op vakantie discussies te hebben met hun partner. Het onderwerp waar het meest over gediscussieerd wordt op vakantie is de dagbesteding. 

  • 33% geeft aan andere interesses qua dagbesteding te hebben dan hun partner; 
  • 35% van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat er vaak in de auto gediscussieerd wordt. Mannen ervaren dit minder, namelijk 20%. 
  • 20% vindt dat hun partner chagrijnig wordt als het even niet gaat zoals diegene het wil;  
  • Van de mannelijke respondenten geeft 18% aan dat hun partner te weinig op geld let. 

Romantiek en seks

Ook romantiek en seks zijn discussiepunten op vakantie.

  • 15% van de vrouwen vindt dat hun partner niet romantisch genoeg is; 
  • 10% van de mannen aan dat hun partner minder seks wil op vakantie dan zijzelf.  

Eindelijk tijd voor elkaar

Van de ondervraagden heeft bijna de helft (44%) kinderen. Maar liefst 90% hiervan geeft aan weleens zonder kinderen op vakantie te gaan. De voornaamste reden hiervoor is eindelijk eens tijd voor elkaar te hebben (44%).