Gratis WiFi aan boord van het vliegtuig lijkt vanzelfsprekend. Maar uitgesplitst naar leeftijd van de vliegtuigpassagier blijkt de zaak toch genuanceerder te liggen. Volgens ons onderzoek naar zaken waar de passagier voor wil betalen is 36% van de passagiers zonder meer bereid te betalen voor goede WiFi. Het merendeel hiervan blijkt 30 jaar of ouder. De jongere generatie is echter opgegroeid met gratis WiFi.

Door de toegenomen concurrentie is vliegen de laatste jaren veel goedkoper geworden. Luchtvaartmaatschappijen moeten desondanks wel hun verdienmodel overeind houden. Steeds vaker gaan zij ertoe over om een ‘kale’ vliegprijs te rekenen en de passagier te laten betalen voor extra diensten en producten. Met een enquête onder een representatieve steekproef van passagiers hebben wij uitgezocht waar zij extra voor willen betalen.

Deel passagiers betaalt wél extra voor wifi

Vanaf dit jaar biedt ca. driekwart van de luchtvaartmaatschappijen WiFi aan op één of meer van de toestellen uit hun vloot. Vooralsnog is dat wel een kostbaar iets; gemiddeld betaal je € 6,65 à € 14,35 per uur. Van de mensen tussen 30 en 65 jaar heeft de overgrote meerderheid geen bezwaar om voor WiFi extra te betalen. Gemeten over alle ge-enquêteerden is 36% bereid hiervoor te betalen. Voor 58% is dat onbespreekbaar; uit analyse blijkt dat dit haast volledig mensen onder 30 jaar zijn, die zijn opgegroeid met gratis WiFi.

Vanzelfsprekend om extra voor te betalen

69% van de deelnemers aan de enquête vinden het logisch om extra te betalen voor stoelreservering op een bijzondere plek (bijvoorbeeld voor een stoel met meer beenruimte), 42% voor snacks, 37% voor maaltijden en 33% voor drankjes.

Niet logisch om extra voor te betalen

Extra betalen voor een ‘gewone’ stoelreservering, ruimbagage of een entertainmentsysteem vinden de ge-enquêteerden niet logisch.

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een enquête (representatieve steekproef) onder meer dan 1500 reizigers.