Als een klacht niet (tijdig) tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, dan is het mogelijk om binnen een jaar na afloop van de reis het geschil schriftelijk voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. Kijk voor meer informatie op www.sgc.nl.